Hjem

BESTE

LØSNING

FOR DITT SELSKAP

 

Når uhellet er ute tar du kontakt med oss på telefon 63 95 50 00, eller skade@tgsozone.no.

HVA KAN

VI TILBY...

Luktsanering

Vann/kloakkskade

Opprydding etter skade

Ozon behandling

Dødsfall

Fukt og sopp

Kloakk

TGS Ozone, Bønsdalvegen 32, 2073 BØN, Tlf. 63 95 50 00, Org.nr. 916 884 966

- En avdeling i TGS Service Partner AS, www.tgsservicepartner.no 

 

Copyright @ All Rights Reserved