Tjenester

Opprydding etter skade

Vi kan hjelpe til med å rydde etter skaden har skjedd.

Fukt og sopp

Det er viktig å fjerne fukt og sopp før det blir helsefarlig.

Vi har kompetanse og utstyr for å hjelpe deg med dette.

TGS Ozone, Bønsdalvegen 32, 2073 BØN, Tlf. 63 95 50 00, Org.nr. 916 884 966

- En avdeling i TGS Service Partner AS, www.tgsservicepartner.no 

 

Copyright @ All Rights Reserved