Dødsfall

DØDSFALL

Dødsbo

Når døden inntreffer er det vanskelig og tungt å finne tid og krefter til selv de enkleste oppgaver. TGS Ozone rydder og kjører bort dødsbo etter sortering og ønskede behov.

Vi bestiller container eller transporterer alt vekk. Arbeidet utføres på en diskré og taktfull måte. Eiendeler kan enten kastes eller kjøres direkte til arvtager, alt etter ønske fra de etterlatte.


Vi utfører også renhold og vask av hele boligen ved ønske/behov om dette.


Liksanering

TGS Ozone har bred erfaring innen liksanering og fjerning av biologisk materiale, med tilhørende lukt og desinfisering. Vår avdeling arbeider diskré og med respekt.

Vi har utført liksanering for kommuner og borettslag. Vårt firma arbeider med tilfeller hvor avdøde har blitt liggende i lengre tid. Vi mottar også direkte henvendelser fra politiet ved personlige tragedier.


Arbeidet utføres meget diskré og med profesjonelt utstyr og mannskap. Liksanering kan være en ekstrem oppgave både mentalt og faglig. TGS Ozone gjennomfører alltid debrifing internt med sine ansatte i de tyngste tilfeller av sanering knyttet til lik eller ved kriminelle gjerninger. Ved behov benytter vi også eksterne psykologer.


Vær oppmerksom på

Liksanering kan ofte innebære at vi må rive eller kaste deler av inventaret som den avdøde har vært direkte i kontakt med. I tilfeller med biologisk avrenning kan vi måtte rive og fjerne gulv, belegg og fliser. Vår håndverksavdeling tilbyr i slike tilfeller reparasjon av destruerte bygningsdeler som en del av den totale saneringen. Vi har for øvrig også tett samarbeid med andre fag grupper om dette er nødvendig. Som en del av en total sanering, utfører vi avslutningsvis med en


Ozon behandling av stedet. Denne behandlingen fjerner all lukt! (Les mer om vårt luktsaneringsprogram her)


TGS ozone arbeider normalt i Oslo og Akershus, men kan utføre oppdrag andre steder i landet, etter avtale.


TGS Ozone, Bønsdalvegen 32, 2073 BØN, Tlf. 63 95 50 00, Org.nr. 916 884 966

- En avdeling i TGS Service Partner AS, www.tgsservicepartner.no 

 

Copyright @ All Rights Reserved