Vannskade

VANN/KLOAKKSKADE

Vannskade, oversvømmelse og kloakkskade


Vannskader og oversvømmelse er et økende problem. I følge SINTEF skjer det ca. 200 vannskader i Norge hver dag. Det er ekstremt viktig at vannet tørkes ut hurtig, for å unngå muggvekst.


TGS Ozone tømmer og lenser din kjeller eller annet lokale på meget kort tid. Vi har lenser og pumper til alle oppgaver, også større prosjekter. Vi tar vannskader for private, bedrifter og kommuner når skaden er skjedd.


Tørking

Det er viktig å komme i gang med eventuell rivning og tørking av vått materiale snarest mulig. Helst samme dag og absolutt senest 3 dager etter vannskaden.

Mugg og muggsporer finnes i alle hjem, og aktiveres ved fukt. Spesielt bak lister og biologisk materiale ellers kan veksten raskt bli stor. Vekst og formering av muggsopp inne i en bygning brukt av mennesker eller dyr er til stor fare for det enkelte individ. Fukt og sopp skader er en selveskalerende prosess som må stoppes raskest mulig.


Kloakkskade

Her er det i tillegg til rengjøring og uttørking, meget viktig og fjerne bakterier hurtig. Dette gjøres kjemisk og med ozonbehandling etter at lokalet er rengjort. Ozonbehandlingen fjerner da også all lukt.


TGS Ozone, Bønsdalvegen 32, 2073 BØN, Tlf. 63 95 50 00, Org.nr. 916 884 966

- En avdeling i TGS Service Partner AS, www.tgsservicepartner.no 

 

Copyright @ All Rights Reserved